Liefdevol omgaan op een spiritueel niveau:
Familie-Opstellingen

 

Rosette

 

Deze methode werd ontwikkeld door
Bert Hellinger.

Welke problemen kun je met familieopstellingen oplossen?

Onzekerheid, depressie, vermoeidheid, verslaving,
relatieproblemen, bindingsangst, je draai niet
vinden in het leven, geen voldoening/bevrediging
vinden in het leven.

Iedereen kan deelnemen, je kan ofwel:

Voor een eigen opstelling heb je een belangrijke reden nodig. Een echte behoefte om iets op te lossen, van iets los te komen of iets te willen verwerken, geeft een opstelling kracht en diepte.

Het is belangrijk dat je vertrekt vanuit een vraag.

Voor een opstelling zijn alleen de feitelijke gebeurtenissen van de familiegeschiedenis nodig.

De opsteller bespreekt de reden of het thema voor de opstelling. Hij vermeldt welke familie-leden bij de opstelling betrokken moeten worden.

De cliënt kiest voor zichzelf en de familieleden een representant, ook plaatsvervanger genoemd. Deze personen hoeven niet te gelijken op de familieleden. De gekozenen worden op een aandachtige intuïtieve manier opgesteld in de ruimte, de cliënt neemt de representanten bij de schouders en zet hen volgens zijn innerlijk gevoel op de juiste plaats in de ruimte, in relatie tot elkaar.

De cliënt plaatst zich aan de kant zodat hij zijn 'familie' goed kan volgen.

De therapeut werkt toe naar een goede oplossing van het probleem binnen het systeem door de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde van de opstelling worden alle representanten in de goede volgorde opgesteld, zodat zij de orde van liefde weerspiegelen. De cliënt wordt op het einde in de verbeterde opstelling geplaatst, zo kan hij de verbeterde, geharmoniseerde opstelling in zich opnemen, waar een nieuw evenwicht aan de familie geboden wordt, en alle familieleden hun eigen plaats innemen. De levensenergie wordt niet langer geblokkeerd, kan weer stromen zowel op het niveau van het individu als op het niveau van de familiegroepsziel. Van dan af begint het nieuwe beeld te werken bij de cliënt en sijpelt het nog lang door.

Er zijn drie principes die horen bij familieopstellingen :

Tot slot

De ervaring leert dat ook het deelnemen in de opstelling van een ander of het kijken naar een opstelling veel bijdraagt aan jouw individuele proces. Ieder ontvangt wat hij/zij op dat moment nodig heeft. Het is belangrijk om zelf deel te nemen als representant, zodat men familieopstellingen leert kennen van binnenuit en van daaruit in de gevoeligheid van het eigen hart, de beslissing kan nemen of men eventueel zelf een familieopstelling wil.

Deelnemen als representant triggert je om een volgende maal de juiste vraag te kunnen stellen voor jezelf.

Begeleiding

Rosette Braeken is Master-Practioner in de psycho-energetica. 

Liefdevol op een spiritueel niveau omgaan met mensen is haar leven. Ze integreert meditatie in haar begeleidingen. Ze heeft ook een twee-jarige traumaopleiding gevolgd.

Gelieve je lunchpakket zelf mee te brengen. Koffie en thee verkrijgbaar.

De workshop gaat enkel door als er minstens zes personen deelnemen. Bij inschrijving krijg je een mail met verder huiswerk als voorbereiding op je eigen opstelling.

Indien interesse, gelieve contact op te nemen:

Prijs: 60 euro p.p. (waaronder 15 euro voorschot, niet terugvorderbaar) op 850-8343130-61 op naam van Braeken Rosette. Er is geen prijsverschil tussen wel een eigen opstelling krijgen of niet. Elk probleem, elk sterk idee kan opgesteld worden.

Bij inschrijving, na ontvangst van het voorschot, krijg je nog een mail met tips voor de voorbereiding. Het is aangewezen om op tijd met de voorbereiding te beginnen, omdat je soms wat uitleg wilt vragen aan ouders, grootouders enz.